Kommunal vakttelefon:

Vei, vann, avløp og kommunale bygg - vakttelefon utenom ordinær arbeidstid

Hverdager 15:00 - 08:00 samt helger /helligdager.
Tlf. 951 94797 eller 951 31218.