Fra og med i år er det bestemt at jegere skal rapportere alle felte rådyr og villsvin i Hjorteviltregisteret, og ikke via jakt- og fangstrapporten til Statistisk sentralbyrå. 

For mange er det helt nytt å skulle bruke Hjorteviltregisteret eller Sett og skutt-appen. Vi har derfor laget noen brukerveiledninger som kan være til hjelp i arbeidet jegerne og valdansvarlig skal gjøre.  

Vedlagt er:

Gå til Hjorteviltregisteret