Om den kulturelle gyngestolen

Den kulturelle gyngestolen (DKG) er Farsunds variant av "Den kulturelle spaserstokken", statens satsing på profesjonell kulturformidling til eldre. Den lokale planen legger vekt på statens intensjon om å gi tilbud til eldre som ikke kan delta på andre arrangementer. De fleste arrangementene legges derfor til Farsund omsorgssenter og Listaheimen for at de som har problemer med å komme seg rundt skal kunne delta. Arrangementene er åpne og gratis for alle seniåringer og andre interesserte. Det lages et program for hvert halvår og det legges vekt på ønsker når programmet settes opp.

Farsund kommune får et årlig om tilskudd fra fylkeskommunen, som skal dekke honorarer til de som opptrer. Den kulturelle gyngestolen samarbeider med kulturskolen, Farsund Folk Festival, Farsund folkeakademi, eldrerådet, Vanse Pensjonistforening, Listaheimen og Farsund omsorgssenter, i tillegg til ulike lokale aktører. Gyngestolen gir også tilskudd til underholdning på eldrerådets feiring av FNs internasjonale eldredag. I tillegg dekker midler fra Gyngestolen noen arrangementer andre steder.