Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
  1. Siste nyheter
  2. Aktuelle tema
  3. Prosjekter
  4. Høringer
  5. Ledige stillinger

Vinterferie uke 8

15-02-2018 Siste nytt

Flere gode anledninger til å holde seg i bevegelse: MOT-tur til Eikerapen, lørd. 17. febr., kl. 8-18, kr. 350,-Påmelding til Torrey på 91883748 Fotballhalllen i Alcoa Miljøpark er åpen man., tirs. og...

Les mer...

Utlysning av rammeavtaler

08-02-2018 Siste nytt

Farsund kommune ved Teknisk drift, Bygg og eiendom og Havn har nå lyst ut anbud rammeavtaler for følgende områder Tømrertjenester ( Doffin referanse 2018-426754 ) Rørleggertjenester ( 2018-295589) Elektrotjenester ( 2018 – 431344) Svakstrøm...

Les mer...

Hovedopptak barnehageplass 2018

06-02-2018 Siste nytt

Søknadsfrist 1. mars 2018 Alle søknader om ny barnehageplass og endringer av plassens størrelse i kommunale og private barnehager foretas elektronisk på (Skjema) Barnehage - ny plass og endringAlle barnehagene i...

Les mer...

Desentralisert sykepleiestudium i Lister…

16-01-2018 Siste nytt

  Lister tilbyr desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har fått 43 plasser på desentralisert studium. Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på...

Les mer...

Nyhetsbrev Listaheimen nr. 1 - 2018

12-01-2018 Siste nytt

Byggeprosessen er godt i gang, det er nå laget første nyhetsbrev med nytting informasjon om det som skjer på Listaheimen og den prosessen vi er inne i.

Les mer...

Radon i Farsund kommune

10-01-2018 Siste nytt

Farsund kommune har ved to anledninger gjennomført radonprosjekt for å kartlegge eventuelle radonforekomster.Det første prosjektet ble gjennomført i 1994-1995 og omfattet totalt 200 hus spredt rundt i kommunen, mens det...

Les mer...

Problemer med kommunens sentralbord

04-01-2018 Siste nytt

Vi beklager sterkt at det er problemer med å nå frem til kommunens sentralbord på 38 38 20 00.Dette skyldes omlegging og er under utbedring. Dersom du ikke når frem til...

Les mer...

Renovasjon - tømmekalender for 2018

22-12-2017 Siste nytt

Tømmekalenderen for 2018 kan lastes ned på følgende lenke: RFL_Kalender_2018.pdf Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal melder om forsinkelse med trykkingen, men forventer at den er klar til distribusjon rett over årsskiftet. Tømmekalenderen...

Les mer...

Hospitering i helse- og omsorgstjenesten…

20-12-2017 Siste nytt

Vi ønsker deg som sykehusansatt velkommen til å søke hospitering hos oss.

Les mer...

Høring - ordensreglement for Farsundskol…

18-12-2017 Siste nytt

Lovgivingen er i stadig endring, samtidig som teknologi og andre samfunnsforhold gir endrede muligheter og utfordringer for elever og ansatte i skolen.

Les mer...

Avfallsinnsamling i forbindelse med jul …

13-12-2017 Siste nytt

Det blir noen endringer av tidspunkt for henting av avfall  i forbindelse med jule- og nyttårshelg.

Les mer...

Offentlig ettersyn - budsjett 2018 med ø…

29-11-2017 Siste nytt

Formannskapets behandling og innstilling i budsjett 2018 med økonomiplan 2018 - 2021 er utlagt til offentlig ettersyn i perioden frem til kommunestyrets behandling 14.12.2017.

Les mer...

Rullering av kommmuneplanens samfunnsdel

pdfPlanprogram_-_Fastsatt.pdf

Kommunedelplan for Farsund-Lista - Offentlig ettersyn

Dokumenter i forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplan for Farsund-Lista:

Les mer …

Fortettingsanalyse Farsund by

Dokumenter i forbindelse med fortettingsanalyse Farsund by:

Les mer …

Ny høring - Kommunedelplan Farsund-Lista

Høringsdokumenter i forbindelse med ny høring - Kommunedelplan Farsund Lista:

Les mer …

Kommunal planstrategi 2016-19 - Utfordringer og planbehov

Les mer …

Farsund kommune - kommunale gater / off. veigrunn i Farsund sentrum / byområde

Matrikulering/registrering av umatrikulert offentlig veggrunn, jfr. matrikkelloven gjeldende fra 1. januar 2010.

I samsvar med MF § 69 har Farsund kommune som eier/drifter/vedlikeholder av nedenstående offentlig veggrunn fremsatt krav om eierskap ved at grunnen matrikkelføres og gis ny registerbetegnelse med Farsund kommune som eier.

Les mer …

Matrikulering / registrering av umatrikulert offentlig veggrunn

Samtlige landets kommuner er av overordnet myndighet via den nye matrikkelloven pålagt å matrikulere all offentlig umatrikulert vei grunn/kommunale veier. Dette omfatter alle veier som i dag driftes/vedlikeholdes av Farsund kommune.

Les mer …

Tilknytning til offentlig avløpsnett

Farsund Kommune har gjennom de siste 20 årene investert i sanering av og gjennomført oppgraderinger på avløpsnettet samt etablert nytt renseanlegg for avløpsvann for å minimalisere forurensning av vårt nærområde.

Les mer …

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak

SLT står for "Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak".

Les mer …

Feide

Feide - Felles Elektronisk IDEntitet - er løsningen som Kunnskapsdepartementet har valgt for sikker identifisering av databrukere i skole-Norge.

Les mer …

Sørnorsk Kystnatur

Prosjektet "Sørnorsk Kystnatur" skal stimulere til verdiskaping gjennom bruk av verneområder ved kysten i Listerregionen i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal kommuner.

Les mer …

Høring - ordensreglement for Farsundskolen

Lovgivingen er i stadig endring, samtidig som teknologi og andre samfunnsforhold gir endrede muligheter og utfordringer for elever og ansatte i skolen.

Les mer …

Lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Teknisk utvalg vedtok i møte 31.8.2017, sak 17/111 å legge lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg datert 1.8.2017 ut på høring/forhåndsvarsling.

Les mer …

Informasjon om ledige stillinger

Farsund kommune lyser ut alle ledige stillinger på hjemmesiden.


Vi ber deg bruke det elektroniske søknadssjemaet som er knyttet til den ledige stillingen når du søker. I skjemaet kan du også velge om du vil søke på flere utlyste stillinger samtidig, dette gjøres ved å krysse av på flere stillinger i oversikten som vises i skjemaet.

Klikk her for å se alle ledige utlyste stillinger i Farsund kommune


Finner du ingen stilling som passer for deg, kan du prøve på Ledige stillinger i Farsund - NAV.

Velkommen som søker til våre utlyste stillinger!

Forrige måned Februar 2018 Neste måned
M T O T F L S
week 5 1 2 3 4
week 6 5 6 7 8 9 10 11
week 7 12 13 14 15 16 17 18
week 8 19 20 21 22 23 24 25
week 9 26 27 28
Fre feb 23 @21:00 - 23:00 | Fredagsquiz med quizmaster Svein
Lør feb 24 @22:00 - | Konsert med Åsmund Åmli på Tarebua
Man feb 26 @11:00 - 00:00 | Rusletur - bevegelse og hygge
Tir feb 27 @10:30 - 12:30 | Treff for seniorer på Herredshuset
Tir feb 27 @11:00 - 00:00 | Barsel/trilletreff på Parken
Tir feb 27 @11:00 - 13:00 | Åpen samling på Kirketorget
Tir feb 27 @12:00 - 00:00 | Strikkekafe med og uten pinner
Tir feb 27 @19:00 - | Tirsdagstema m/ tidl. redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes
Ons feb 28 @10:30 - 00:00 | Vil du bli med på formiddagstur?
Ons feb 28 @19:00 - 00:00 | Seniordans
Andre hjemmesider

Brønnøysundregisterne

NAV Lovdata logo skæjrgårdsparken
 helsenorge_logo1  lister-no-logo90x60  minside-logo  dinutvei
 Farsund og Lista Handelsstand  farsund  lister friluftsråd logo  nullvisjonen-sort
frisklivssentralen  port of Farsund  Farsund365 logo