Flertallet i nemnda viser til at stavemåten er innarbeidet, det er sånn folk i kommunen vil skrive det og det har vært skrevet sånn fra gammelt av i kart. 

Les vedtaket her.