Meld fra ved å sende e-post til postmottak@mattilsynet.no om disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • havsuler
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)
  • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)
  • rovdyr ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av rødrev, fjellrev arter i mårdyrfamilien, gaupe, se symptomer under)
  • sjøpattedyr (ønsker primært melding om observasjon av syke eksemplarer av steinkobbe og havert, se symptomer under)

Det er viktig at du oppgir hvor dyrene er funnet så nøyaktig som mulig og hvor de kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi kommune, adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din.

Mattilsynet vil vurdere om dyrene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler oss. Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om dødt dyr, kan du anta at de ikke skal tas prøve av.  Dersom det er behov for å fjerne døde fugler, for eksempel fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

De hyppigst rapporterte kliniske symptomer på syke rovdyr av nevnte arter er sirkelgange, skjev hodestilling og dårlig balanse.

 

Les mer på Mattilsynets sider