Hva er Ungdomsråd?

Farsunds Ungdomsråd er et råd som representerer ungdommens interesser uavhengig av partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Ungdomsrådet kan uttale seg om alle saker de mener angår barn og unge. 

Rådet kan også fremme saker på eget initiativ. Målet er å jobbe for at Farsund kommune skal bli et enda bedre sted å vokse opp for barn og unge. Saker som omhandler barn og unge skal behandles i Ungdomsrådet før det går videre til politikerne. Rådet er sammensatt av 7-10 ungdommer fra kommunen, avhengig av gjenvalg. Alderen på rådsmedlemmene er 14-19 år.