Alle søknader om ny barnehageplass og endringer av plassens størrelse foretas elektronisk på Farsund kommunes hjemmeside gjennom Oppvekstportalen

Alle barnehagene i Farsund kommune samarbeider om opptak av barn i barnehage.

De barna som allerede har plass i barnehage, har plassen til den sies opp skriftlig.

Se her for flere opplysninger om søknad og barnehagene.

Dersom du har behov for bistand, kan Servicetorget kontaktes