For å dokumentere parkeringstid er det tilstrekkelig at du skriver klokkeslettet på en papirlapp

Tilbudet om tidsskiver fra kommunen er ikke tilgjengelig og vil ikke lenger bli produsert

Ønsker du likevel å bruke et verktøy, finnes det flere varianter å få kjøpt på markedet

Men en enkel lapp med påskrift er tilstrekkelig