Eneste unntak er der det er satt av egne områder for mopedparkering som for eksempel på skoleplassen til Eilert Sundt videregående skole, på Jahnsens plan og på Torvet. I disse delområdene, som skal være skiltet spesielt, gjelder ikke tidsrestriksjonene.

I øvre del av Pengeveien er det lagt til rette for kombinert mopedparkering og sykkelparkering. Her vil det også komme opp skilt.