Valgloven §6-6 første ledd sier at alle listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

Til orientering kan disse forslagene endres helt fram til fristen 31. mars 2023 kl. 12:00.

Innleverte listeforslag:

Listeforslag til offentlig ettersyn - SV - Sosialistisk Venstreparti.pdf

Listeforslag til offentlig ettersyn - Fremskrittspartiet.pdf