Slik får du vaksinetime

Alle kan bestille time, pårørende eller foresatte kan bestille på vegne av andre. Bestill time her

Mellom dose 1 og dose 2 må det være minst 21 dager.
Mellom dose 2 og dose 3 må det være minst 20 uker.
Oppfriskningsdose (dose4) kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering, derfor anbefales 2. oppfriskingsdose. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose må være minst 3 uker og det anbefales 3 til 4 måneder. 

Det anbefales at barn 5-17 år som ønsker 2 doser har et intervall med 8-13 uker. Foresatte må samtykke for begge doser.

 

https://www.fhi.no/contentassets/1ae7bf6f4b0e4280ab87ae4bedbcb6fd/vedlegg/samtykkeskjemaer/bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf

 

Koronavaksinasjonsprogrammet og egenerklæring

Du finner til enhver tid oppdatert informasjon på Folkehelseinstituttet sine nettsider: https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/

Ved bestilling av time blir du spurt om å fylle ut elektronisk egenerklæring, dette trenger du bare gjøre 1 gang.

På vaksinasjonsdagen

Er du syk på vaksinasjonsdagen?

Da ber vi deg avbestille timen og bestille ny når du er frisk. Du kan selv endre timen din i Remin.no 

Vaksinasjonen skjer enten på Farsund omsorgssenter eller på Farsund helsestasjon (2. etg på Amfi senteret)

Adressen til Farsund omsorgssenter er: Livdekrona 62, 4550 Farsund

Adressen til Farsund helsestasjon er: Vestersiden 1, 4550 Farsund 

Møt opp presis

For å bidra til godt smittevern, ber vi om at du ikke møter opp for tidlig til timen.

Klær

For å sikre god flyt i vaksineringen, ber vi at du har klær som lett kan tas av. Ha gjerne på en t-skjorte eller lignende. Vaksinen settes i overarmen.

Sett av tid

Når du har fått vaksinen må du være i vaksinasjonslokalet på anvist plass i 20 minutter. Dette er for at helsepersonell skal kunne observere deg og hjelpe deg hvis det skulle oppstå en reaksjon av vaksinen.

Vi vaksinerer deg i flere omganger

Når du har fått første vaksine får du automatisk tidspunkt og dato for neste dose. Du vil få denne informasjonen på SMS etter første vaksinasjon.