Den eksisterende betongbryggen erstattes med ny trebrygge.
Jansens plan vil bli brukt som riggplass, og vil være stengt under byggeperioden.
Promenaden i området vil også være stengt.

Det er forventet at bryggen skal stå ferdig i god tid før påsken 2023.