Det er kommet spørsmål om muligheten for å åpne bommen for kjøring inn. Dette er dessverre ikke mulig. Veien inn til dagsturhytta har bruksklasse "skogsvei", og er ment å gro til etterhvert. Det er derfor ikke ønskelig at veien skal brukes av andre enn de som drifter anlegget og i forbindelse med skogdrift.