Det er ikke å anbefale å skru ned varmen på varmvannsbereder, den bør holde 70 °C. På hytter der en kanskje skrur av varmtvannsberederen, er det viktig å oppnå 70 °C og spyle det første vannet rett ned i sluken, før en begynner å dusje.

Les mer om legionalla på hjemmesiden til FHI