Konkurransen arrangeres av Norsk Vann og Norsk Kommunalteknisk forening (NKF), der denne kåringen var en av flere fylkesfinaler.

Alle vannverk som leverer til mer enn 300 innbyggere kan delta. Vannverket må ha godkjenning fra det lokale mattilsynet.
Fagjuryen bestod av en fast juryformann, og håndplukket ekspertise fra regionen. Kvaliteten på drikkevann garanteres av hyppige prøver, laboratoriekontroller og vannverkenes kvalitetssystem. Konkurransen fokuserer på lukt og smak for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på de gode kvaliteter som kranvann har, og hvilke forventninger man skal ha til godt drikkevann. 

"Det var veldig jevnt i dag. Svært godt vann av høy kvalitet hos alle kandidatene. Det var ingen av vannklassene som skilte seg ut - vanligvis er grunnvann hakket bedre enn overflatevannkildene, men ikke i dag.  Alt i alt kom vi tilslutt frem til to verdige vinnere som nå kan kalle seg for Sørlandets beste drikkevann", sier juryformann Johan P Nielsen rett etter kåringen.

I klassen for grunnvannskilder vant Kvitla vannverk fra Kvinesdal kommune, mens Skidvann vannverk fra Farsund kommune vant klassen for overflatekilder. Begge finalistene går videre til den nasjonale finalen den 10. mai 2023.