Området vil bli stengt og sikret mens arbeidet pågår.

Fredag 17.03 vil Havnegaten bli stengt for gjennomkjøring fra kl 0800, omkjøring vil bli skiltet!

Vi beklager ulempene dette måtte medføre!