Det henvises til Doffin.no for ytterligere informasjon og tilgang til konkurransegrunnlaget.

Doffin referanse: https://www.doffin.no/Notice/Details/2023-694416

 

Ved eventuelle spørsmål er det bare å ta kontakt med enhet for teknisk drift

Enhetsleder Roy Quale – roy.quale@farsund.kommune.no