Ungdomsrådet ønsker ytringsfrihetsplakater der hvor unge holder til også, ikke bare på arbeidsplasser. Innspillet til Ytringsfrihetskommisjonen lød sånn: 

«Vi syns at kommisjonens forslag om å lage en egen ytringsvettplakat for ledere og ansatte i arbeidslivet (kap. 15), er flott. Så vi vil foreslå at det lages en sånn i en enklere form for barn og unge. Den kunne henges opp på skoler, fritidsklubber og biblioteker».

Og dette ble altså et av hovedoppslagene i Kommunal Rapports omtale av saken.