Varsel: Gjelder slamavskillere på gårdsnummer 1 – gårdsnummer 19.

 

Varsel om tømming av SLAMAVSKILLER. Deres septiktank planlegges tømt i uke 3 – 4. SJT-Miljø AS står for den kommunale tømmingen i regi av RFL AS ( Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS )

Abonnenten må legge forholdene til rette for tømming. Dette innebærer at kumlokk må være frigjort for jord/snø og ikke være utilgjengelig på grunn av gjerder, murer, plattinger, hekker etc. Adkomsvei må være kjørbar for tømmebil. Med hensyn til årstiden tas det forbehold om forsinket tømming grunnet væromslag. Abonnent vil motta SMS når tømming er utført. Ved spørsmål kontakt RFL AS på post@rfl.as

eller eventuelt SJT-Miljø AS på post@sjt-miljo.no

Med vennlig hilsen RFL AS