Kajakkene ligger ute på piren på Boas plass.

For eventuelle spørsmål eller informasjon om hvem som eier disse,  kontakt Farsund kommune på havn@farsund.kommune.no .