Tomteprisen er kr 595 per m2. For tomter som ikke er fradelt, kan det bli justeringer av tomtestørrelsen i forbindelse med oppmålingen. Tomteprisen justeres deretter.

I tillegg til tomteprisen må kjøper betale kostnader knyttet til oppmåling, fradeling og overføring av eiendommen, som oppmålingsgebyr og dokumentavgift.

Det vil også påløpe kostnader ved oppføring av bygg på tomtene, som byggesaksgebyr og tilknytningsavgift for vann og avløp.

Ved interesse for disse tomtene, benytt digitalt søknadsskjema "Kjøp av kommunal eiendom" nederst på siden.

Det er formannskapet som avgjør om søknader om kjøp av næringstomter skal innvilges.
Alle søknader om kjøp vil dermed bli fremlagt formannskapet for behandling.