Om oss på frivilligsentralen

Logo Farsund frivilligsentral

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Frivilligsentralen skal være en formidler av frivillig arbeid av og for enkeltmennesker og organisasjoner.

Frivilligsentralen driver en del egne aktiviteter for kommunens innbyggere. Les mer om tilbudet på Frivilligsentralens egen hjemmeside

Frivilligsentralen samarbeider også med kommunen forøvrig og med lokale lag og foreninger. Målet er hele tiden å legge til rette for at summen av den lokale frivilligheten dekker flest mulig behov for kommunes innbyggere. De som ønsker å bidra med ulønnet arbeid for Farsund Frivilligsentral kan følge linken til et online innmeldingsskjema

Følg oss på facebook

Følg oss på instagram                     ​