Hva er helsefremmende hjemmebesøk?

Helsefremmende hjemmebesøk er et tilbud til hjemmeboende eldre som ikke har andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Besøket er frivillig. De som ønsker tilbud om dette, kan ta kontakt på tlf. 94521816, eller sende mail til Omsorgsforvaltning@farsund.kommune.no

Hva skjer under hjemmebesøket?

Besøket består av en samtale med fokus på den enkeltes egne ressurser. Tema for samtalen er meningsfylt aktivitet, sosial deltakelse, samt trygghet og sikkerhet i hjemmet. Det legges spesielt vekt på hva den enkelte selv mener er viktig for å ivareta egen helse.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. 

Gruppemøte

Kommunen vil også arrangere gruppemøter når pandemien tillater det. Dette er et alternativ til individuelle hjemmebesøk, og vil bestå av å invitere eldre til et gruppemøte i kommunens lokaler. Møtet kan bestå av presentasjoner av ulike tema, diskusjoner og øvelser.