Hvem kan benytte helsestasjonen?

Etter fødsel og adopsjon vil helsestasjonen ta kontakt med deg og tilby hjemmebesøk og helseundersøkelse.

Nyinnflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjonen.

Hvem møter du på helsestasjonen?

På helsestasjonen møter du jordmor, helsesøster, helsesekretær, lege og fysioterapeut og familieterapeut/ familieteamet.

Hvem kan få tilbud ved helsestasjonen?

Helsestasjonen er et tilbud til alle gravide, barn og deres familier i Farsund kommune.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Fysioterapi

På 4.måneders-kontrollen møter dere en fysioterapeut.

Lenke til Fysioterapi for barn. Helsesøster kan ved behov henvise til fysioterapeut som dere kan møte på helsestasjonen.  

Barnekontroller og vaksiner

Farsund kommune følger det nasjonale helsestasjonsprogrammet.

Oversikt over tidspunkt for kontrollene og hva de inneholder

Når dere kommer til helsestasjonen, er det fint om dere har med et teppe eller håndkle, som barnet kan ligge på.