Gården ligger vakkert til med utsikt utover Huseby og havet utenfor. Hovedbygningen er opprinnelig fra 1700-tallet, og gården har også driftsbygninger fra både 1800- og 1900-tallet. Den er fremdeles i aktiv drift.

16. juni 2018 ble Huseby kongsgård i fredet av Riksantikvaren. 

Les mer om denne unike gårdens historie i Riksantikvarens fredningdokument.