Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle med sykdom eller nedsatt funksjonsevne, og behov for bistand for å delta på arrangementer, kan søke om ledsagerbevis.
Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport.

Veiledende nasjonale retningslinjer finner du her https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/ledsagerbevis/#heading-contentlink-8210

Hvordan søke?

Fyll ut søknadskjema for ledsagerbevis.

Søk om ledsagerbevis

Trenger du hjelp til å søke eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med Servicekontoret.

Merk deg følgende før du følger linken og søker på vegne av deg selv eller andre:

  • Ha klart passbilde/ansiktsbilde samt dokumentasjon fra lege eller offentlig helse- /sosialetat.