Minnestøtten

Det var kunstneren Ståle Kyllingstad som hugget minnestøtten ut og laget en jordklode og seilskute på toppen. MInnestøtten er hugget i granitt og har menneskefigurer som slynger seg nedover. Kunstneren sier selv om monumentet:

"Globusen står der som et tegn på kloden og skuten seiler over alle hav, og den står under fulle seil og går mot vest. Når man kommer nedover søylen, kommer kan inn på hva minnesmerket direkte bærer bud om : De som satte sine liv til. Forholdet mellom dem der ute og her hjemme har jeg søkt å gi en form i granitten. På den del av monumentet som nærmest lignet et kapitel, har vi kvinnene som sitter hjemme og skygger med hånden for øyene og speider utover havet.....Nedover stammen på søylen har vi noen figurer. Der er en roterende beveglese nedover i komposisjonen. Det er sjømennene som druktnet. Det er de som gikk under i kampen for fedrelandet."

Midt på støtten står navnet på de falne:
Hans E. Andreassen, Gunnar Christian Brøvig, Steen Carlsen.Sigurd Drange, Jakob Magnus Røgland, Gunvald Gundersen, Guttorm Jacobsen, August Jølle, Kristen Køhn, Alf Konrad Lindeberg, Kvale Mikalsen, Kristian Ringkjøb, Gabriel Salvesen, Odd Kjell Starheim, Erling Sivertsen, Ludvig Waage, Hans Jakob Winge. Norges KAMP 1940 - 1945

Historien om Møllehaugen

Opprinnelig lå det en gravhaug på Sundehaugen, som Møllehaugen opprinnelig het. Etterhvert ble det bygget tre privathus der.

I første halvdel av 1790-årene fikk Lund-familien bygget en vindmølle på haugen. Den var ”af de saakalte Hollandske, hvis Overdeel alene dreies efter Vinden”. Møllen hadde fire kverner og en sikt. Dersom det ikke var vind, kunne to av kvernene drives av en hest som gikk i sirkel. Jochum Brinch Lund kjøpte kommunens grunn og de 3 private husene på Møllehaugen. Han fikk deretter husene revet, fordi han ville ha god utsikt fra Husan som han nylig hadde bygget (ferdig ca. 1801-02). Han bodde der og drev forretningene sine sammen med sønnene Gabriel opg Ebbe.

Under Napoleonskrigen, 1807-14, var det oppført en forskansning på Møllehaugen med fire kanoner. Jochum døde i 1807, og på grunn av alle restriksjonene på handel under krigen, gikk det nedover for Gabriel og Ebbe. Gabriel ble imidlertid valgt til riksforsamlingen på Eidsvoll og satt som stortingsrepresentant for Lister og Mandal amt i flere år frem mot 1830.

Men møllen var fremdeles aktiv i mange år. I 1837 var årsproduksjonen 800 tønner mel og i 1845 hele 2.000 tønner. Den ble revet en gang rundt 1850.