Bør jeg ta vaksine?

FHI anbefaler ikke lengere grunnvaksinering til personer i aldergruppen 18-64 år som ikke har noen underliggende risikofaktorer.

Ny oppfrisknings dose anbefales i høst/vinter dersom du:

  • er 65 år eller eldre
  • bor på sykehjem
  • er mellom 18–64 år og tilhører en risikogruppe
  • eller er gravid

Vaksinering

Vaksine tilbys ikke i Lister kommunene på nåværende tidspunkt.
Ved behov for koronavaksine kontakt klinikken Sørover AS i Kristiansand.
Ved klinikken er det mulig å reservere time på nett eller ved å kontakte dem direkte på 38 04 31 35. 

Viktig å før vaksinering

  • Det bør gå 7 dager mellom influensa og covid vaksinering.
  • Det anbefales minst 6 måneder siden forrige dose.
  • Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny dose må være minst 3 uker og det anbefales 3 til 4 måneder.