Foreldremøter

Holdes for alle foreldrene i barnehagen. 

Foreldrerådet

Består av alle foreldrene i barnehagen, jmf. Lov om barnehager § 4. I mange barnehager velger man representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet.

Samarbeidsutvalget (SU)

Består av foreldre, ansatte og eiere i barnehagen. Det velges 2 representanter fra foreldrerådet og 2 representanter fra de ansatte. Store barnehager kan øke antall representanter fra foreldre/foresatte og ansatte, men hver gruppe må være likt representert. For eier møter en politisk oppnevnt representant og en representant fra Oppvekstadministrasjonen. Styrer er sekretær og har uttalerett, men ikke stemmerett.

SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget fastsetter årsplanen, og drøfter barnehagens innhold og prioriteringer.