Hvordan klage ?

Du må sende inn en skriftelig klage innen tre uker fra du mottok vedtaket om barnehageplass. 

Klagen behandles av saksbehandler. Opprettholdes vedtaket, går saken videre til kommunal klagenemd. Vedtaket i klagenemd kan ikke påklages.