Fyll ut skjema for førstegangsseksjonering

Søknad om seksjonering

 • Alle som er medeiere til eiendommen skal skrive under på seksjoneringssøknaden.
 • Hvis ikke de som eier eiendommen signerer i skjemaet, må du legge ved en original fullmakt.
 • Festet eiendom: Både eier og fester må skrive under.
 • Firmaeiendom: Original firmaattest som ikke er eldre enn 1 år må legges ved.


Veiledning til utfylling av seksjoneringssøknad

Legg ved forenklet situasjonskart over eiendommen

Leveres i 2 eksemplarer!

Et situasjonskart er et kart som viser:

 • grensene til eiendommen
 • omrisset av bebyggelse
 • gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr)

Forenklet situasjonskart finner du på vår hjemmeside, her

 

Legg ved plantegning for alle etasjene

Leveres i 2 eksemplarer!

Plantegningene må inneholde:

 • Markering av de ulike seksjonene (kan markeres med ulik farge)
 • Forslag til seksjonsnummer
 • Gårdsnummer og bruksnummer
 • Informasjon om hva de ulike rommene skal brukes til. Alle boliger skal ha stue, kjøkken, bad og WC. Disse rommene skal ligge innenfor hoveddelen.
   

Hvis deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må du markere dette i plantegningene. En tilleggsdel er arealet som ligger utenfor hoveddel av seksjonen, for eksempel en bod eller garasje utenfor leiligheten din. Marker tilleggsdelen med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer på plantegning.

Fordel de nye seksjonene

Hvis det er flere som eier eiendommen, og dere skal eie en seksjon hver, kan dere fordele de nye seksjonene. Hvis dere ikke gjør dette, vil alle eie en del av alle seksjonene.

Skjema for fordeling av sameieandeler finner du her

Lag vedtekter til sameiet

For at kommunen skal kunne opprette et eierseksjonssameie må du lage vedtekter for sameiet. Minstekravet til vedtektene er at det står hvilken eiendom vedtektene gjelder for, og hvor mange som skal sitte i styret. Vi anbefaler å lage vedtekter som inneholder mer enn minstekravet.  

Tinglysningssperre

Har du en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

Kontakt Kartverket om tinglysningssperre 

Lever søknadskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Du kan ikke levere dette digitalt, siden vi må ha originale signaturer.

Postadresse: postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund

Hva koster det?

Søknad om eierseksjonering

For inntil to seksjoner  
Fra seksjon 3 til 30. Pris per seksjon    
Fra seksjon 31. Pris per seksjon    
Tinglysningsgebyr fastsettes av staten    
 
 
 

Oppmåling av uteareal kommer i tillegg.

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon  


Ved rekvirering av flere eierseksjoneringer for samme område og fra samme rekvirent, gis følgende reduksjon i gebyret:

 
For 1.-4. uteareal:  0 %
For 5.--. uteareal (rabatt per uteareal): 30 %
 

Saksbehandlingstid

 • Seksjonering av eiendom 12 uker
 • Oppmåling 16 uker

Er eiendommen allerede seksjonert?

Er eiendommen allerede seksjonert, er det reseksjonering du må søke om. 

Les mer om reseksjonering