Legg ved forenklet situasjonskart over eiendommen

Leveres i 2 eksemplarer!

Situasjonskart er et kart som viser:

 • Grensene til eiendommen
 • Omrisset av bebyggelsen
 • Gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr)


Forenklet situasjonskart kan du finne på vår nettside her

eller ring vårt byggesakskontor tlf. 90 05 97 43.
 

Legg ved plantegninger for seksjonene som endres

Leveres i 2 eksemplarer!

Plantegningene må vise:

 • En avgrensning av de ulike seksjonene og forslag til seksjonsnummer
 • Gårdsnummer og bruksnummer (gnr/bnr)
 • Hva de ulike rommene skal brukes til

Dersom deler av bebyggelsen skal være tilleggsdeler til seksjonene, må dere markere dette i plantegningene. Eksempler på tilleggsdeler er terrasser, boder og garasjer. Marker tilleggsdelene med TB (tilleggsareal bygning) og seksjonsnummer.

Hvis du ikke skal endre på grensene inne, kan du se bort fra dette punktet.

Bestill godkjent seksjoneringssøknad hos Kartverket

Kontakt Kartverket og bestill den eksisterende tinglyste seksjoneringssøknaden. Den skal legges ved den nye søknaden.

Bestill samtykke fra bank eller megler

Har du pant eller en urådighet tinglyst på eiendommen, må den som står som eier av disse, samtykke til søknaden din. Hvis du er usikker på om du har dette, kan du kontakte Kartverket.

Kontakt Kartverket

Du trenger kun samtykke fra den som eier pantet, vanligvis banken din, I følgende tilfeller:

 • Du skal overføre deler av din seksjon til en annen seksjon, eller til fellesarealet
 • Din seksjon slås sammen med en annen, og din seksjon blir slettet
 • Din seksjon slås sammen med en annen, og den andres seksjon blir slettet
 • Din seksjon får en endret brøk (teller), som reduserer prosentandelen du eier i sameiet
 • Din seksjon endrer formål fra bolig til næring, eller næring til bolig

Du trenger samtykke fra den som eier en urådighet/tinglysingssperre i alle tilfeller.

Lever søknadskjemaet med vedlegg

Lever søknadsskjemaet med vedlegg til oss per post eller ved oppmøte. Dere kan ikke levere dette digitalt, fordi vi må ha originale signaturer. 

Postadresse: postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund

Hva koster det?

Gebyrer og priser

 • Søknad om seksjonering 
  Ved fordeling av uteareal kommer et gebyr for oppmåling i tillegg
 • Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordninger:
  For klarlegging av eksisterende oppmåling

Saksbehandlingstid

Du får svar innen 12 uker.

Er ikke eiendommen seksjonert fra før?

Er ikke eiendommen seksjonert fra før, er det førstegangsseksjonering du må søke om.
Les mer om førstegangsseksjonering