Hva gjør fysioterapeuten?

Fysioterapeutene har kunnskap om kropp, bevegelse og funksjon, og forebygger og behandler sykdom og plager i muskel- og skjelettsystemet.

Fysioterapeuten kan bidra med

  • undersøkelse
  • individuell behandling
  • veiledning
  • gruppetrening
  • søknad og tilpasning av hjelpemidler
  • samarbeid med andre fagpersoner og pårørende

Hvem kan få fysioterapi?

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Hvordan kan du få fysioterapi?

Skjema under, fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk.

Søknad om helsetjenester

Eller kontakt oss på telefon 48 18 72 37.

Fysioterapeuter med driftstilskudd i Farsund kommune

Navn

Arbeidsplass

Avtale

Kontakt

Tilbud

 

Caroline Picker

Vanse Fysikalske Institutt,

Brooklyn Square 3, 4560 Vanse

50%

driftstilskudd

Tel: 958 41 329

Email: caropicker@gmail.com

Generell/Tradisjonell Fysioterapi  Grupper

Nora Berven

Lista Fysikalske Institutt, Brooklyn Square 2, 4560 Vanse

50% driftstilskudd

Tel: 383 97 396

Email: berven_nora@hotmail.com

Psykomotorisk Fysioterapi

Grupper

Inger Arctander

SMART Trening og Helse, Amfi,

Listerveien 53, 4550 Farsund

50% driftstilskudd

Tel: 901 50 933

Email: Inger.arctander@me.com

Generell/Tradisjonell Fysioterapi 

Idrettsfysioterapi

Grupper

Catherine Egerhei

Gåseholmen Fysioterapi

Barbrosgate 19

4550 Farsund

50% driftstilskudd

Tel: 975 74 985

Email: Fysioterapeut.Catherine.Egerhei@hotmail.com

Barn

lymfødem

Generell/Tradisjonell Fysioterapi  Grupper

Marius Egerhei

Gåseholmen Helsesenter, Barbrosgate 13b, 4550 Farsund

100% driftstilskudd

Tel: 383 89 711

Email: mariusegerhei@hotmail.com

Manuell Terapi

Generell/Tradisjonell Fysioterapi

Ida Lotte Hansen

Gåseholmen Helsesenter, Barbrosgate 13b, 4550 Farsund

100% driftstilskudd

Tel: 467 92 008

Email: idalotte@hotmail.com

Manuell Terapi

Generell/Tradisjonell Fysioterapi

I tillegg har Farsund kommune tre kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Hva skjer etter at du har sendt inn henvendelse om kommunal fysioterapi?

Vi tar kontakt med deg. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet. 

Hva koster det?

Det er egenandel på behandling hos kommunal fysioterapeut på lik linje med privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale.Les mer om egenandeler her

Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale et høyere beløp.

Barn under 16 år, personer med godkjent yrkesskade, og de som får behandling i institusjon eller på kommunalt dagsenter er fritatt for egenandel.

Ønsker du å klage på en tjeneste?

Hvis klagen gjelder for kommunale fysioterapeuter, kan du kan ta kontakt med enhetsleder Monica Håland.

Gjelder klagen for privatpraktiserende fysioterapauter skal klagen rettes til kommunalsjef Anne Margrethe T. Johnsen