Hva gjør ergoterapeuten?

Ergoterapeuten hjelper mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med sine daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Hva kan ergoterapeuten hjelpe deg med?

  • Kartlegge funksjonsnivået
  • Trene i daglige aktiviteter
  • Tilpasse aktiviteter og arbeidsvaner
  • Søke om/tilpasse hjelpemidler
  • Tilrettelegge hjem, barnehage/skole eller arbeidsplass
  • Veiledning, informasjon og undervisning
  • Rådgiving ved endring av bolig og i boligplanlegging

Hvem kan få ergoterapi?

Personer som har, eller står i fare for å få, vansker med å klare sine daglige aktiviteter.

Hvordan kan jeg få hjelp av en ergoterapeut?

Skjema under, fylles ut, signeres og sendes inn elektronisk.

Søknad om helsetjenester

Eller kontakt oss på telefon 48 18 72 37.

Søker du på vegne av noen?

Hvis det ikke er søkeren selv, men en annen som fyller ut søknaden på hans/hennes vegne, kreves en fullmakt signert av søkeren (den omsorgstrengende) for at vi skal kunne saksbehandle søknaden.  Fullmakten finner du her PDF document ODT document , og denne kan det være greit å ha klar før du begynner utfyllingen av skjema.

Fullmakten må skrives ut før den fylles ut for hånd og signeres. Deretter kan den lastes opp og legges ved i den elektroniske søknaden. Du kan selv velge om du vil skanne fullmakten eller ta et bilde av fullmakten med smarttelefonen din. Da må du huske å sjekke at bildet er tydelig og at dokumentet er lesbart. Vi godtar filtypene pdf., jpg., og png. 

Hva skjer videre?

Vi tar kontakt med deg etter at du har søkt. Ventetiden varierer, alt etter kommunens kriterier for prioritering og ledig kapasitet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Ønsker du å klage på en tjeneste?

Du kan ta kontakt med enhetsleder Monica Håland for fysio- og ergoterapitjenesten hvis du ønsker å klage.