Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Hvilke hjelpemidler kan du låne i en kortere periode?

Noen eksempler på hjelpemidler du kan låne, er:

  • rullator
  • toalettforhøyer
  • badekarbrett
  • toalettstol
  • dusjkrakk
  • manuell rullestol

Utlevering av hjelpemidler

Vi ønsker at du selv eller noen som kan hjelpe deg kommer å hente hjelpemiddelet selv i lagerets åpningstider. Kan du ikke hente selv leverer vi det ut til deg ved første tilgjengelige tidspunkt.

Hva koster det?

Kommunen dekker utlån av hjelpemidler fra korttidslageret.

Hjelpemidler for lengre perioder (over 2 år)

Hvis du har et varig behov for et hjelpemiddel (over 2 år), kan du søke NAV om varig utlån. Søknaden må inneholde en faglig vurdering av dine behov og funksjon.

Les mer om hjelpemiddelsentralen på NAV sine sider.

Hvordan går du frem?

Hvis du har kommunale helsetjenester fra før, kan du be om hjelp fra enhet for forebygging og koordinering.