Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som du bærer på deg. Alarmen skal kun benyttes i akutte situasjoner. Hvis du utløser en trygghetsalarmen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg. Alarmen kan bæres rundt halsen som et "smykke" eller på armen som en "klokke".

Elektronisk dørlås (e-lås)

Dersom du har trygghetsalarm får du også elektronisk lås, e-lås. Hjemmetjenesten benytter e-lås på døren for å kunne åpne døren hvis du selv ikke kan åpne, slik som ved en akutt situasjon ved utløst trygghetsalarm. Tjenesten kan kun benyttes av komunens helsepersonell.

Varslings og lokaliseringsteknologi (GPS)

Varslings- og lokaliseringsteknologi omfatter blant annet trygghetsalarm, døralarm,

komfyrvakt, varsling av brann i bolig, varsling av bevegelse og fall og registrering av

posisjon. Innen helse- og omsorgssektoren er formålet med å ta i bruk varslings- og

lokaliseringsteknologi et ønske om å bidra til trygghet- og sikkerhet omkring bruker og

pårørende, og å bidra til mestring av egen hverdag.

Digitale tilsyn

Digitalt tilsyn gir en rask situasjonsavklaring ved ulike hendelser hos hjemmeboende tjenestemottakere. Beboere slipper for eksempel å bli vekket når ansatte låser seg inn om natten for å ha et avtalt tilsyn. Samtidig føler beboere seg trygge fordi de vet det kommer noen som kan hjelpe dersom noe skjer.

Digitalt tilsyn kan bestå av ulike sensorer som sengematter/sensorlaken som registrerer fravær fra seng, bevegelsessensorer i rom som varsler bevegelse, døralarm som varsler ved passering og falldetektorer som registrerer brå bevegelser etterfulgt av stillstand med mer. Dette kan også kombineres med et kamera for bildeoverføring. Med bildeoverføring kan helsepersonell logge seg på ved avtalte tidspunkt eller det åpnes bildeoverføring ved utløst alarm som gjør at helsepersonell kan sette i gang nødvendig tiltak.

Elektronisk medisindispenser

Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

Døralarm

Døralarm kan være aktuelt for personer med nedsatt orienteringsevne for tid/sted og der det for eksempel er fare for at personen kan ta feil av tid på døgnet og gå ut på natt. Døralarm kan benyttes i stedet for ordinært tilsyn der det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være i tilfeller der et ordinært tilsyn skaper uro på natt.

Digital hjemmeoppfølging

Avstandsoppfølging er en digital tjeneste for oppfølging av personer med kronisk sykdom. Farsund kommune tilbyr per i dag tjenesten til personer med diagnosene kols, diabetes, hjertesvikt. og psykisk helse. Avstandsoppfølging er en forebyggende helsetjeneste som blant annet har som mål at den som mottar tjenesten skal bli bedre til å mestre sin hverdag med kronisk sykdom.