I Farsund samarbeider jordmor og leger om svangerskapskontroller, men friske gravide kan selv velge hvem de vil gå til. Vi har også et samarbeid med gynekologisk poliklinikk og fødeavdelingene i Flekkefjord og Kristiansand.

Dersom du ønsker å gå til jordmor eller lege for svangerskapskontroller, må du selv ta kontakt for å bestille første time. Jordmor vil gjerne ha kontakt med den gravide tidlig i svangerskapet for å få gitt god informasjon.

Jordmor tilbyr fødsels- og foreldreforberedende kurs i forkant av fødsel, og hjemmebesøk etter fødselen. Den enkelte får tilbud om hjemmebesøk direkte når jordmor får melding fra fødeavdelingen om fødselen - innen 1.-3.dag etter utreise fra sykehuset

Jordmor har ikke vakt utenom arbeidstid. Ta kontakt for informasjon om kurs

Aktuelle tema knyttet til svangerskapet

  • Fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet
  • Kosthold og levesett
  • Fosterets utvikling
  • Bearbeiding av tidligere fødselsopplevelser
  • Forberedelse til fødsel
  • Amming
  • Forberedelse til foreldrerollen

Hvem kan benytte jordmortjenesten

Alle gravide som bor eller oppholder seg i kommunen kan benytte tilbudet.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis