Kontakt med familiesenteret kan opprettes ved:

 • Telefon
 • Oppmøte på familiesenteret eller i resepsjonen
 • Via andre instanser som tar kontakt etter samtykke og på vegne av familien
 • Henvendelsesskjema til familiesenteret finner du nederst på siden under skjema

Alle henvendelsene tas opp i inntaksmøte en gang i uken.Familien får deretter en tilbakemelding.

Hvem er familiesenteret for?

 • Barn og ungdom bosatt i Farsund kommune  
 • Barn, ungdom og familier som ønsker mer oppfølging enn det som gis på helsestasjon og i skolehelsetjeneste
 • Foreldre som trenger støtte og veiledning i foreldrerollen          
 • Familier som ønsker noen å snakke med

Eksempler på utfordringer kan være:

 • Samspillsvansker
 • Foreldrerollen
 • Konflikter i familien
 • Situasjoner hvor barn/ungdom viser tegn på at de ikke har det bra
 • Situasjoner hvor foreldre/søsken strever med sykdom eller andre belastninger, og som ønsker hjelp til å støtte barnet i slike situasjoner
 • Barn/ungdom som strever i sosialt samspill med andre

Hva kan vi bidra med?

 • Individuelle samtaler med barn, ungdom og foresatte
 • Familiesamtaler
 • Foreldreveiledning
 • Gruppetilbud og kurs
 • Delta i samarbeid med andre instanser som følger opp barnet