Hva koster det?

  pr. 01.08.2023 pr. 01.08.2024

Kjøp av SFO-dag – enkeltdag i skolens ferier

kr 225,-   

Kjøp av tilleggstid (utenom ferier) pr. time

 kr 66,-  

Midlertidig dispensasjon fra opphold i SFO (etter søknad) pr. time

kr 33,-   

Gebyr ved for sent henting av barn

kr 200,-  

 

 

Priser for Vanse SFO og Borhaug SFO gjeldende fra 01.08.2023

SFO pr. 01.08.2023   antall betalings-måneder  pr. mnd i kr.      
SFO - 7,5 timer eller mindre  (ikke ferier) 10
1 200,-
eks: full morgenplass
SFO - 12 timer eller mindre (ikke ferier) 10 1 920,- eksempelvis 12 timer gratis kjernetid
SFO - 13,5 timer eller mindre (ikke ferier) 10  2 160,- eksempelvis full ettermiddagsplass
Fullt tilbud - inntil 21 timer (ikke ferier)* 10  3 360,- full plass    
* Ved fullt tilbud, kan man også velge å betale for ferier. Da faktureres det for en 11. måned i juli.

Priser for Farsund SFO gjeldende fra 01.08.2023

SFO pr. 01.08.2023   antall betalings-måneder  pr. mnd i kr.      
SFO - 6,25 timer eller mindre (ikke ferier) 10  1 000,- eksempelvis full morgenplass
SFO - 12 timer eller mindre (ikke ferier) 10  1 920,- eksempelvis 12 timer gratis kjernetid
SFO - 15,75 timer eller mindre (ikke ferier) 10  2 520,- eksempelvis full ettermiddagsplass
Fullt tilbud - inntil 22 timer (ikke ferier)* 10  3 520,- full plass    
* Ved fullt tilbud, kan man også velge å betale for ferier. Da faktureres det for en 11. måned i juli.

Søskenreduksjon og redusert betaling

Det gis 25% reduksjon i oppholdsbetalingen for barn nr.2, 3, 4 osv. i samme familie. Søskenrabatt gis på det rimeligste SFO-tilbudet som blir benyttet av søsknene
(eks.: Det ene barnet går 4 dg/u, det andre barnet 2 dg/u – rabatten gis her på 2-dagers tilbudet).

Fra 01.08.2023 har barn i 1. klasse og 2. klasse rett til 12 timer gratis SFO, uavhengig om det er morgen- eller ettermiddags-SFO.

Selv om en ikke bruker plassen maksimalt, må det allikevel betales for tilbudet en har akseptert. I enkelte tilfeller kan man også ha rett til redusert betaling, eksempelvis der man har barn på 1. og 2. trinn der familien har lav inntekt eller der man har barn på 5. til 7. trinn med særskilte behov.

Redusert betaling for barn i heltid i SFO på 1. til 4. trinn

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for sin SFO-plass for barn på 1. til 4. trinn.
Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling ved å sende inn søknad om dette til Farsund kommune der man oppgir navn og SFO på barnet man søker redusert betaling for . I tillegg må det legges ved siste selvangivelse for begge foresatte.

Søknadsskjema for redusert betaling må leveres fra foresatte innen 1. juni for opptak til høsten, ellers fortløpende (dvs. gjelder fra mnd. etter innkommet søknad).

Les mer om moderasjonsordningen her.

Fritak for betaling

Fritak kan søkes i særskilte tilfeller, f.eks. ved alvorlig sykdom hos barnet. Søknad med dokumentasjon sendes skolen. Ferie gir ikke grunnlag for fritak.

Ta kontakt med skolen eller kemnerkontoret i kommunen dersom faktura ikke er mottatt.

Bytte av fakturamottaker

Ønsker en familie å bytte mottaker av faktura sendes det melding om dette til skolen. Dersom barnet har delt bosted og bytte av fakturamottaker ønskes skal det sendes melding til skolen om dette. Ny fakturamottaker bør også bekrefte dette.