Oppsigelsestid

Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i påfølgende måned.

Det gjelder også dersom du flytter ut av kommunen. Du må si opp plassen også når årsaken er at dere flytter.

Kan jeg søke permisjon?

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra SFO. Hvis du ikke trenger plassen en periode må du si opp plassen, og søke om plass på nytt senere.