Søknadsfrist

1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.

Les mer om avløsningsordningen her.