Kulturprisen

Kulturprisen skal være en stimulans til kulturlivet i kommunen og tildeles for særlig fortjenestefullt arbeid innenfor rammen av hele det utvidede kulturbegrepet. De(n) som får prisen må bo i Farsund kommune, eller ha særlig tilknytning hit. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper av personer og organisasjoner.

Kulturprisen består av 10 000 kroner og et diplom, og deles ut på et eget arrangement i samarbeid med prisvinner.
Kriterier for tildeling finner du her.

Forslag til kulturpris kan sendes til kommunens  postmottak.

Kulturstipend

Stipendet er på kr. 10.000,- og tildeles talentfulle utøvere som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter på sitt felt. Søkere må bo i, eller ha særlig tilknytning til Farsund kommune.
Utøveren kan søke selv, eller forslag til kandidater kan komme fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner.  Utvalget kan også selv foreslå personer.
Stipendet tildeles enkeltpersoner, eller kan deles på flere. Personer som har blitt tildelt stipendet tidligere, kan ikke få det på nytt. Kriterier finner du her.

 Forslag til kulturstipend kan sendes til kommunens  postmottak.

Idrettsstipend

Stipendet er på kr. 10.000,- og tildeles talentfulle utøvere som har vist gode prestasjoner og som synes å ha gode utviklingsmuligheter på sitt felt. Søkere må bo i, eller ha særlig tilknytning til Farsund kommune.
Utøveren kan søke selv, eller forslag til kandidater kan komme fra enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og kulturinstitusjoner.  Utvalget kan også selv foreslå personer.
Stipendet tildeles enkeltpersoner, eller kan deles på flere. Personer som har blitt tildelt stipendet tidligere, kan ikke få det på nytt. Kriterier finner du her.

 Forslag til idrettsstipend kan sendes til kommunens  postmottak.