Informasjon om Aktivitetskortet

  • Aktivitetskortet er for barn og unge i familier med lav inntekt.
  • Aktivitetskortet gjelder barn og unge i alderen 2-18 år, bosatt i Farsund kommune Kortet gir eieren alene, eller sammen med en foresatt/venn, gratis adgang til de kulturtilbudene som kortet viser.  
  • Rutene på kortet merkes av ved bruk.
  • Kortet gjelder et kalenderår, januar – desember og fylles ikke på nye ruter, så del gjerne aktivitetene utover året.
  • Det kan ikke brukes flere avmerkinger ved et besøk, det gjelder kun for inntil 2 personer pr. gang. (Det blir en avmerking uansett om dere er en eller to).
  • Aktivitetskortet har et nummer som er knyttet til navn, så det er bare eier som kan bruke det. Det er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.
  • Sjekk åpningstider for tilbudene på nettadressene under hvert tilbud. 
  • Hold øye med arrangementer i kommunen. Noen vil være i samarbeid med aktivitetskortet, og dermed gratis for deg som har dette kortet.
  • Kortet kan gi redusert pris eller friplass for de som går i kulturskolen. Ta kontakt med kulturskolerektor for mer informasjon. Tlf. 902 91 191.
  • Det er kulturkontoret i kommunen som administrerer aktivitetskortet.

Kortet gir altså adgang til avtalte aktiviteter og opplevelser. Det dekker ikke medlemskontingenter i lag og foreninger. 

 

Hvordan får jeg kort?

Målgruppen for Aktivitetskortet er barn i lavinntektsfamilier. 
Aktivitetskortet er en tillitsbasert ordning som gis til de som trenger det.

Aktivitetskortet hentes av barnets/ungdommens foresatte på servicekontoret. Barnet/ungdommen kan altså ikke hente kort selv.

Foresatte må fylle ut skjema med eget og barnets navn, adresse og fødselsdato. Dette skjemaet kan skrives ut hjemme, eller fås på servicekontoret.