Informasjon om Aktivitetskortet

 • Aktivitetskortet er for barn og unge i familier med lav inntekt.
 • Aktivitetskortet gjelder barn og unge i alderen 2-18 år, bosatt i Farsund kommune Kortet gir eieren alene, eller sammen med en foresatt/venn, gratis adgang til de kulturtilbudene som kortet viser.  
 • Rutene på kortet merkes av ved bruk.
 • Kortet gjelder et kalenderår, januar – desember og fylles ikke på nye ruter, så del gjerne aktivitetene utover året.
 • Det kan ikke brukes flere avmerkinger ved et besøk, det gjelder kun for inntil 2 personer pr. gang. (Det blir en avmerking uansett om dere er en eller to).
 • Aktivitetskortet har et nummer som er knyttet til navn, så det er bare eier som kan bruke det. Det er et verdikort, og tapt kort erstattes ikke.
 • Sjekk åpningstider for tilbudene på nettadressene under hvert tilbud. 
 • Hold øye med arrangementer i kommunen. Noen vil være i samarbeid med aktivitetskortet, og dermed gratis for deg som har dette kortet.
 • Kortet kan gi redusert pris eller friplass for de som går i kulturskolen. Ta kontakt med kulturskolerektor for mer informasjon. Tlf. 902 91 191.
 • Det er kulturkontoret i kommunen som administrerer aktivitetskortet.
 • Din sikkerhet: Når du deltar på en aktivitet har du plikt til å følge alle sikkerhetsregler gitt av arrangøren.
 • Farsund kommune tar ikke ansvar for endringer hos samarbeidspartnere, så sjekk åpningstider og informasjon.

Kortet gir altså adgang til avtalte aktiviteter og opplevelser. Det dekker ikke medlemskontingenter i lag og foreninger. 

Hvordan får jeg kort?

Målgruppen for Aktivitetskortet er barn i lavinntektsfamilier. 
Aktivitetskortet er en tillitsbasert ordning som gis til de som trenger det.

Aktivitetskortet hentes av barnets/ungdommens foresatte på servicekontoret. Barnet/ungdommen kan altså ikke hente kort selv.

Foresatte må fylle ut skjema med eget og barnets navn, adresse og fødselsdato. Dette skjemaet kan skrives ut hjemme, eller fås på servicekontoret.

Informasjonsbrosjyre

Det lages en egen brosjyre med informasjon om tilbudene. Her finnes også opplysninger om hvem som kan få kortet og litt annen informasjon om aktiviteter for barn og unge. Brosjyren finner du her.