Bor du hos venner i Norge?

Det er viktig at du registrerer deg.

Dette skjer hos Politiet og nærmeste sted for Farsund er Kristiansand

Slik søker ukrainske borgere kollektiv beskyttelse i Norge – Politiet.no

Direkte til et mottak

Kommer du rett til et mottak vil du få veiledning om de formelle spørsmålene.

Utvalg av sentrale temaer som gjelder for flyktningsituasjonen:

Søknader til UDI: Innvandring til Norge - UDI

Hva betyr D-nummer?
D-nummer - UDI