Lenke til lag og foreninger

DU kan finne lag og foreninger i Farsund kommune i Frivilighetsregisteret som er en del av Brønnøysundregisteret. Lag og foreninger som  ønsker støtte fra det offentlige må være registrert her for å kunne søke. Det kan derfor finnes noen små foreninger i kommunen vår som ikke er registrert her. Vi jobber med et bedre tilbud på nettsidene til de kommunene som benytter DDV.