Hallen brukes mest til hånd- og volleyball, men andre idretter har også plass her, blant annet bueskytterne i Farsund og Lista Idrettsklubb (FLIK). 

Kart.

Hallen kan leies. Leiepriser nedenfor.