Hvem tømmer septiktanken?

Kommunen har avtale med private aktører, som jevnlig tømmer septiktanker ("slamtømming") med betaling gjennom renovasjonsgebyr. I tilfeller med stor belastning eller feil ved rør kan det være nødvendig med ekstratømming. Derfor er det viktig å vite hvilken aktør som kan bistå på kort varsel. En full septiktank kan lett skape hygieniske utfordringer, i og med at toalettet ikke kan benyttes.

Oppdraget med slamtømming blir lagt på anbud hvert 4. år.

Hva må du gjøre før tømming?

 • Før tømming skal tilgang til tanken være klargjort for tømmebilen.
 • Fjern hindringer som sperrer for atkomst.
 • Hvis septiktanken er vanskelig å finne, må du merke den tydelig.
 • Om tømmeren kommer til en tank som ikke er klargjort og merket, eller blir nektet å utføre jobben, blir det likevel krevd gebyr. 
 • Slamtømmer leverer kvittering på utført tømming umiddelbart etter tømming.
 • Det er huseiers ansvar å kontrollere at tømming er gjennomført.

Utkobling av slamavskiller

 • Slamavskiller skal ikke kobles ut uten tillatelse fra kommunen.
 • Sluttømming ved utkobling av slamavskiller dekkes av kommunen.
 • Tømmingen forutsetter at kommunale avgifter for slamtømming eller avløpsgebyr er betalt. 
 • Etterhvert som ledningsnett til offentlige renseanlegg blir bygget ut, kan slamavskillere kobles ut.
 • Kommunen gir pålegg eller tillatelse i hvert enkelt tilfelle.