Prisoversikt

Se priser nederst på siden.

Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. De fordeles på 2 regninger:

1. termin - Forfall 1. april.
2. termin - Forfall 1 oktober.

Avtalegiro og eFaktura

Faste regninger til Farsund kommune kan betales med AvtaleGiro og eFaktura.

Med AvtaleGiro går betalingen automatisk til en gitt dato. Da slipper du bryderiet med å ordne dette selv, samtidig som du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før. Du blir varslet i god tid før belastningen skjer på konto. På kontoutskriften fra banken får du god oversikt over hvilke regninger du har betalt.

Det er de faste regningene, det vil si de du mottar regelmessig, som du kan betale på denne måten. For eksempel regning for kommunale eiendomsavgifter, barnehageopphold, SFO, lån, husleie, helse- og omsorgstjenester.

Månedlig fakturering

Månedlig fakturering av kommunale avgifter
Farsund kommune tilbyr månedlig fakturering for kommunale eiendomsavgifter (vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt).

Tilbudet om månedlig fakturering over 12 terminer er valgfritt. Fakturering over 2 terminer er standard.

Forutsetning for å få månedlig fakturering:
o Du må motta fakturaer digitalt, enten gjennom eFaktura, eller digital post.
o Vi forutsetter at du oppretter avtalegiroavtale.
o Årlige kommunale avgifter pr eiendom må overstige kr. 4.000,- 
o Eiendommer med gebyr under kr. 1.000 pr. år vil bli fakturert 1 gang i året med forfall i mars.
o Dersom det viser seg at du mottar fakturaer på papir, eller de månedlige fakturaer ikke blir betalt ved forfall, vil avtalen din overføres til halvårlig utsending igjen.


Overføring fra halvårlig faktura til månedlig faktura må tilpasses kommunens ordinære fakturering. For første halvår 2022 må du ta kontakt innen 01.12.2021. og for avtaler som skal gjelde for andre halvår må du ta kontakt før 1. juni. 

Eiendomsskatt for januar tom mars blir fakturert første gang i mars.

Ved salg av eiendom vil avtale om månedlig fakturering følge med over til ny hjemmelshaver.

Månedlig faktura vil ha forfall den 20. hver måned.

Gå til skjema

 

Hvor finner jeg min faktura?

Min eiendom på kommunens hjemmeside gir deg en god oversikt på din eiendom.
Her ligger dine mottatte fakturaer, historiske avlesninger vannmåler mm.

Logg inn Min side

Dette betyr de ulike postene

Fast gebyr renovasjon
Dette er et fast gebyr som alle boenheter må betale. Hvis du deler beholder med de andre i en tomannsbolig, må du uansett betale hele dette beløpet.

Avfallsbeholder
Vi har ulike størrelser man kan velge mellom. Ulik størrelse og ulik pris. Her vil det stå hvilken beholder du har, og hvor mye den koster. 

Eiendomsskatt
Grunnlaget for denne er eiendomsskattetaksten på boligen din. Den står oppført i regningen. Deretter blir avgiften beregnet ut ifra årets sats. 

Feiegebyr
Alle som har et ildsted betaler et fast gebyr i året. Har du ikke ildsted, ta kontakt med Brannvesenet Sør. Feiegebyret inkluderer betaling for boligtilsyn, som du får hvert fjerde år. 

Fast gebyr vann
Alle uansett om man har vannmåler eller ikke betaler et abonnementsgebyr.

Vannmålergebyr
Alle som har vannmåler betaler en avgift i tillegg til fast gebyr for vann.

Akonto vann
Hvis du har vannmåler er dette avgift på det Farsund kommune tror du kommer til å bruke. Dette blir avregnet året etter, og du får eventuelt tilbake dersom du har betalt for mye, eller får et ekstragebyr dersom du har betalt for lite.

Har du ikke vannmåler er dette den faste prisen du skal betale. 

Avregnet vann
Hvis du har vannmåler, står denne posten på regningen din i mars. Der står det hvor mye du faktisk har brukt i løpet av året. Denne summen blir ikke delt på fire og summen blir trukket fra regningen dersom du har betalt for mye, eller føyd på regningen dersom du har betalt for lite.

Fast gebyr avløp
Alle betaler et fast abonnementsgebyr for avløpet. 

Akonto avløp
Det er dette som er beregnet at du kommer til å bruke.

Tilsynsgebyr
Dette er et gebyr som sendes til de som har septiktank. Kommunen utfører tilsyn av disse.

Slamtømming
De som har septiktank betaler dette gebyret for å tømme tanken. 

Slamtømming

Fra 01.01.2020 ble ny kommunalt slamforskrift iverksatt, se Farsund kommunes hjemmeside.  Det er nå vedtatt slamgebyr/gebyr for tett tank for både bolig og fritidsbolig.  Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal IKS (RFL)som har ansvaret for å administrere tømmerutiner/roder. Pr. i dag er det firmaet SJT Miljø som foretar tømming av alle slamtanker i kommunen. Ta kontakt med RFL ved spørsmål, tlf 38 39 07 56.

Kommunen foretar kun fakturering etter vedtatte avgifter, dvs. periodiske tømminger. Fra 1. januar 2021 er det også vedtatt at det skal være grunngebyr for slam.

Betalingsutsettelse

Man kan få utsettelse på fakturaene inntil to måneder etter forfallsdato ved å kontakte Servicekontoret. Henstand innebærer at det beregnes renter, men kravet sendes ikke videre før etter angitt dato. Kunden må selv dele beløpet og innbetale med KID fra mottatt faktura. 

Dersom man trenger ytterligere utsettelse må man inngå en betalingsavtale. Avtalen finner du her