Kurs i depresjonsmestring (KID)

KID står for kurs i mestring av depresjon og tar sikte på å;
-forkorte varigheten på depresjonen
-redusere intesiteten på syptomene og gjenvinne tapte funksjoner
-forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
-at du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Varighet

8 samlinger à 2,5 time + 2 oppfølgingssamlinger

Pris

Etter avtale

Påmelding

Kontakt Frisklivssentralen på tlf 48 18 72 37 for påmelding. Før kursstart vil du bli innkalt til en kartleggingssamtale for å finne ut om tilbudet passer for deg.